KNOWLEDGE

May 26, 2017 16:21

รอกรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane) รอกติดตั้งและเคลื่อนที่ตามรางเดี่ยวที่ติดตั้งตามสภาพโครงสร้างของกระบวนการผลิตตัวรางจะเป็นรางเดี่ยวสามารถออกแบบให้เป็นเส้นตรงหรือคดโค้งตามสภาพพื้นที่การทำงานก็ได้ ตัวรอกสามารถเคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังหรือวิ่งเข้าโค้งก็ได้ ใช้สำหรับงานยกน้ำหนักประมาณ 500-10,000 กิโลกรัม ด้วยการออกแบบลักษณะดังนี้ จึงทำงานได้แค่สี่ทิศทางคือ เดินหน้า-ถอยหลัง-เลื่อนขึ้นและลงตามแนวดิ่ง

3507527 11?1495790468