KNOWLEDGE

May 26, 2017 16:23

เครนติดผนังยื่นแขนหมุน (WALL JIB CRANES) มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานยกวัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่ รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครน เช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้เสาของอาคารโรงงานเป็นตัวยึดโครงสร้างเพื่อให้แขนหมุนเท่านั้น

3507530 8?1495790594