KNOWLEDGE

May 26, 2017 16:24

เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน (PILLAR JIB CRANES) มีความเหมาะสมสำหรับการใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่ รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครนสามารถหมุนได้รอบตัว

3507531 7?1495790645