สินค้า

  • อุโมงค์คลุมท้ายรถ รุ่นถุงลม (INFLATABLE DOCK SHELTER)

อุโมงค์คลุมท้ายรถ รุ่นถุงลม (INFLATABLE DOCK SHELTER)

รายละเอียด

  • INFLATABLE DOCK SHELTER เป็นอุโมงค์คลุมท้ายรถลักษณะบอลลูนหรือถุงลม ซึ่งจะพองออก เพื่อคลุมท้ายรถคอนเทนเนอร์ จะช่วยควบคุมอุณหภูมิ ฝุ่น ลม ฝน ในขณะทำการขนถ่ายสินค้า

    The most complete solution.

    The perfect fit of the Inkema inflatable shelters on the truck bed provides important energy savings, as it insulates it thermally from the exterior and provides better internal hygiene in the installation. One of the main differences compared to the retractable, fixed and refrigerated shelters is that the inflatable shelter can be inflated and adjusted to diverse measurements around the vehicle, thereby increasing safety, comfort and flexibility in manoeuvring.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจจะชอบ