ในทุกๆสัปดาห์ ฝ่ายขายอะไหล่ จะมีการตรวจเช็คจำนวนสต็อกสินค้า โดยจะมีการทำบันทึกรายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อบ่อยๆ เพื่อบริการอะไหล่ลูกค้าเครน ABUS ได้อย่างทันท่วงที เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย สูงสุด

#onvalla