รถติดตั้ง Power Rail

อีกหนึ่งโครงการดีดีที่บริษัทเอเอ็มอาร์เอเชียจำกัดและบริษัทออนวัลล่าจำกัดได้ร่วมกันออกแบบรถติดตั้ง Power Rail” เพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชน ประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว Straddle Monorail สายแรกของประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็น Main Power Supply ของรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าวสำโรง) และสายชมพู (ช่วงแครายมีนบุรี)

               ระบบขับเคลื่อนของรถติดตั้ง ถูกออกแบบให้วิ่งด้วยการใช้ Generator ในการขับมอเตอร์ไฟฟ้า โดยในรถติดตั้ง 1 ชุด ประกอบด้วย

รถติดตั้งขนาดเล็ก 

  ใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการติดตั้ง Power rail

รถติดตั้งขนาดใหญ่

ใช้ในการจัดเก็บ Power Rail และ Accessories ซึ่งมีความยาวสูงสุดประมาณ 11 เมตร (โดยบริษัทออนวัลล่าเป็นผู้ผลิตและทดสอบ 8 ชุด)

                ทางบริษัทได้เข้าติดตั้งรถติดตั้ง Power Rail” ชุดแรก ณ Main Depot ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และมีกำหนดติดตั้งชุดที่ 2    Main depot ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าภายในสิ้นปี 2563 จะสามารถติดตั้งได้ครบทั้ง 8 ชุด และอีกไม่นานคงได้เห็นรถติดตั้งที่มีตราบริษัท ออนวัลล่า จำกัด วิ่งเหนือศรีษะไปตามถนนลาดพร้าว รามอินทรา แจ้งวัฒนะ และศรีนครินทร์อย่างแน่นอน

#รถติดตั้งPowerRail #รถไฟฟ้าสายสีชมพู #รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

#AMRASIA #ONVALLA