ส่วนประกอบที่สำคัญของเครนมีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครนมีอะไรบ้าง หากคนที่มีหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานเครน และสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังสนใจจะติดตั้งเครน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครนก่อนว่าเครนนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถใช้งานเครนได้อย่างปลอดภัย และสามารถติดตั้งเครนได้อย่างถูกต้อง 

1.รอกไฟฟ้า

รอกไฟฟ้า จะเป็นตัวที่ช่วยให้สามารถผ่อนแรงในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากตามทิศทางขึ้นลง ซ้ายขวาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะมีชุดเพลามอเตอร์ที่ส่งกำลังไปให้กับชุดเกียร์ทำให้สามารถเพิ่มแรงบิดไปยังแกน ม้วนโซ่ สลิง ทำให้ช่วยเพิ่มกำลังในการยกน้ำหนักสิ่งของ โดยจะมีคานล้อที่เป็นชุดล้อวิ่งตามเครนที่ติดตั้ง

2. อุปกรณ์ขับเคลื่อนตามแนวยาว

อุปกรณ์ขับเคลื่อนตามแนวยาว จะเป็นชุดที่ประกอบติดกับคานของเครน โดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยในการขับเคลื่อนไปยังแกนเพลาเข้าสู่แกนล้อขับ ซึ่งจะต้องใช้คอนโทรลไฟฟ้าในการควบคุมการเคลื่อนที่ตามแนวหน้าและหลังโรงงานอุตสาหกรรม โดยขาเครนจะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักทั้งหมด เพื่อให้สามารถส่งของได้ผ่านล้อเครนในการเคลื่อนที่ และเป็นตัวที่ใช้ในการกระจายน้ำหนักยกจากรอกไปสู่รางวิ่งเครน ซึ่งจะทำการยึดติดอยู่กับเสาอาคารของโครงงานอุตสาหกรรม

3.อุปกรณ์ไฟฟ้าตามแนวขวาง

อุปกรณ์ไฟตามแนวขวาง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งแขวนสายไฟตามแนวขวาง เพื่อให้สามารถติดตั้งบนชุดคานของเครนได้ ทำให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าและสามารถคอนโทรลการทำงานให้รอกไฟฟ้าสามารถยกสิ่งของขึ้นลง ซ้ายขวาได้ตามแนวของคานเครน ทำให้สามารถวิ่งเครนได้อย่างปลอดภัย

 

4.อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย

เครนจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมให้มีความปลอดภัยในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่สามารถตัดระบบการเคลื่อนที่ของเครนได้ และจะมีชุดลูกยางที่กันกระแทกและป้องกันการทำงานที่ผิดปกติของเครน และในชุดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยจะมีอุปกรณ์หลายชนิดที่สามารถช่วยในการเสริมความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแสดงสัญญาณการเคลื่อนที่ของเครน และอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ากรณีเครนทำงานผิดปกติ

 

5.ทางวิ่งและรางวิ่งเครน

ทางวิ่งและรางวิ่งเครน จะช่วยในเรื่องทำให้ความสูงในแนวตั้งของการรับน้ำหนักในด้านกว้างที่เป็นปีกจะสามารถป้องกันการสั่นสะบัดจากแรกที่กระทำจากด้านข้าง โดยจะติดตั้งอยู่ที่หัวเสา เป็นโครงสร้างที่เป็นเชิงหิ้งยื่นออกมาจากด้านข้าง จะมีการเชื่อมยึดติดกับแกนรับน้ำหนักของชุดทางวิ่งเครน ซึ่งจะช่วยให้สามารถให้ล้อเครนวิ่งได้และรับน้ำหนักของสิ่งของได้เป็นอย่างดี

 

เมื่อจะต้องทำการติดตั้งเครน ก็ควรจะตรวจสอบเครนให้ดีก่อนว่าได้ทำการติดตั้งเครนครบทุกส่วนประกอบแล้วหรือยัง เพราะหากติดตั้งส่วนประกอบของเครนไม่ครบจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ หากท่านใดที่มีความสนใจหรือต้องการใช้บริการเครนกับออนวัลล่า ไม่ว่าจะเป็นการเครนโรงงาน ซ่อมเครน อบรมเครน และติดตั้งเครน หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ออนวัลล่า www.onvalla.com