ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ให้ความสำคัญ กับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน  โดยมีการจัดอุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายจาการทำงาน  ซึ่งนอกจากจะให้ความสำคัญกับพนักงานทุกท่านแล้ว  เรายังคำนึงถึงความปลอดภัย กับลูกค้า หรือผู้ที่เข้ความปลอดภัยในการทำงานามาเยี่ยมชมโรงงานของเราอีกด้วย

#ONVALLA #ABUS #ABUSCRANE