บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เซฟตี้ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน โดยการสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆ เช่น รองเท้าเซฟตี้ หมวก แว่นตา ถุงมือ ฯลฯ ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทำให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพและทำให้ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห่วงใยพนักงานเรื่องความ ปลอดภัยโดยมีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับช่างที่ปฏิบัติงานทุกคนอีกด้วย

#onvalla