FAT (Factory Acceptance Test)

FAT เป็นขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนนำไปติดตั้งให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพในทุกขั้นตอน

#ONVALL