ทีมงานออนวัลล่าใส่ใจ ช่วยลูกค้าให้คุ้มค่าที่สุดในงบประมาณที่จำกัด ด้วยการเทียบราคาระหว่าง Over haul กับ ซื้อ Hoist ใหม่ ซึ่งลูกค้าพึงพอใจในการเลือก Over haul เป็นอย่างมาก..