การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย/อะไหล่

1. งานแจ้งซ่อม (Emergency call)

ONVALLA มีบริการรับแจ้งซ่อม สำหรับลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการและลูกค้าทั่วไป โดยลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการ สามารถขอรับบริการได้ทันที ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถโทรแจ้งซ่อมได้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าไปตรวจสอบแก้ไขและประเมินราคาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

2. อะไหล่ (Spare Parts)

ONVALLA มีการจัดเตรียมอะไหล่รอกและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดี สะดวกและรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านงานเปลี่ยนอะไหล่ที่ดีที่สุดจากเรา

3. งานสัญญาบริการ (Service Contract)

ONVALLA มีการบริการที่เป็นลักษณะงานการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งประกอบด้วย งานตรวจเช็ค(Preventive Maintenance) และงานทดสอบน้ำหนักเครนหรือปั้นจั่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องความปลอดภัยของปั้นจั่น โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฯ โดยรายการที่ตรวจสอบจะมีความถูกต้องตามมาตรฐานของกรมฯและผ่านการตรวจสอบและเซ็นรับรองโดยวิศกรที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกรแล้ว

ตรวจสอบสภาพเครน(Test Load)

โดยปกติทุก ๆ 3 เดือน หรือตามแต่ลูกค้ากำหนด การบริการตรวจเช็ครอกและเครนไฟฟ้า เป็นงานบริการตรวจเช็คสภาพรอกและเครนไฟฟ้าอย่างละเอียดรวมถึงระบบควบคุมการทำงานเครนและมีการบริการดูแลบารุงรักษาระยะเวลา 1 ปี

งานทดสอบน้ำหนักเครน (Test Load)

งานทดสอบน้ำหนักเครน (Test Load) เป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

4. งานบริการหลังการขาย (Warranty)

ONVALLA ให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน มีการรับประกันคุณภาพ 1-2 ปี โดยลูกค้าจะได้รับ ความสะดวกในการบริการ โดยบริษัทฯ จะมีการวางแผนเข้าดำเนินการเพื่อเข้าไปตรวจเช็คเครนให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ 

5. งานบริการสำรวจการตรวจสอบแนวรางเครนและระดับของรางเครน

การสำรวจรางวิ่งสำหรับเครน คือการวิเคราะห์รางระดับและแนว ซึ่งเครนควรเคลื่อนที่หรือวิ่งไปตามรางวิ่งโดยมีการ เอียงน้อยที่สุดและไม่มีการติดขัด การเคลื่อนที่บนรางอย่างไม่เหมาะสมทำ ให้ล้อและรางสึกหรอก่อนเวลาอันควร ซึ่ง ส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมและการหยุดทำงานของสายการผลิตและต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง 

6. การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติกับเครน

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติกับเครนหรือปั้นจั่น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานงานกับเครนและผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบการใช้งานในแต่ละวัน ประสิทธิภาพการทำงานที่ปลอดภัยของเครนสำหรับการฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ผู้อบรมได้ทราบถึงวิธีการทำงานที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจก่อให้เกิดการหยุดทำงานโดยไม่จำเป็น การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกับเครนจะสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากการใช้งานเครนอย่างไม่เหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดในด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดสำหรับการใช้งานเครนอย่างถูกวิธี

ขอใบเสนอราคา

  การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุลคล:
  ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์

  Social
  About Us
  Onvalla-linkTree
  ข้อมูลติดต่อ

  50 หมู่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

  02-193 5387

  บริษัท ออนวัลล่า จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ © 2020