ติดตั้ง Solar Rooftop

การติดตั้ง Solar Rooftop เป็นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบ้านหรืออาคารซึ่งสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ โดยขั้นตอนการติดตั้งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. การวางแผนและการประเมินความเหมาะสม
ก่อนที่จะติดตั้ง Solar Rooftop จะต้องมีการวางแผนการติดตั้งและการประเมินความเหมาะสมก่อน โดยต้องพิจารณาตำแหน่งและมุมของหลังคา ระยะเวลาการได้รับแสงอาทิตย์ และปริมาณแสงอาทิตย์ที่เข้าถึงบนหลังคา เพื่อทำให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการใช้งาน Solar Rooftop

2. การติดตั้งระบบพื้นฐาน
ในการติดตั้ง Solar Rooftop หลังจากที่วางแผนและประเมินความเหมาะสมเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องติดตั้งระบบพื้นฐานของการติดตั้ง Solar Rooftop ที่ประกอบด้วยโครงสร้างหลังคา และระบบรับ-ส่งไฟฟ้า โดยระบบรับ-ส่งไฟฟ้าจะต้องมีการเชื่อมต่อกับโครงสร้างหลังคาและระบบไฟฟ้าของอาคาร

3. การติดตั้งแผงโซลาร์
ในการติดตั้ง Solar Rooftop หลังจากที่ได้ติดตั้งระบบพื้นฐานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโดยใช้โครงสร้างการยึดติด และการเชื่อมต่อแผงโซลาร์กับระบบรับ-ส่งไฟฟ้า

4. การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในระบบการติดตั้ง Solar Rooftop
ในการติดตั้ง Solar Rooftop เลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับระบบ Solar Rooftop ของคุณ โดยต้องพิจารณาความจุของแผงโซลาร์และระบบไฟฟ้าของอาคาร รวมถึงสมรรถนะของอินเวอร์เตอร์เอง ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอินเวอร์เตอร์กับระบบรับ-ส่งไฟฟ้า โดยต้องทำการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับโครงสร้างหลังคาและต่อสายไฟเข้ากับระบบไฟฟ้าของอาคารอย่างถูกต้อง ติดตั้งอินเวอร์เตอร์บนที่ตั้งที่เหมาะสม โดยควรติดตั้งในที่ที่มีอากาศระบายความร้อนดีและห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่นเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่อาจมีอาการร้อนขึ้น ทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โดยต้องตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอินเวอร์เตอร์ ทดสอบระบบอินเวอร์เตอร์ โดยตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของระบบ Solar Rooftop เช่นกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่

 

ทำไมต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์กับ Onvalla ?

✅ ให้คำปรึกษาและควบคุมการติดตั้ง โดยวิศวกรมืออาชีพ
✅ สินค้าและอุปกรณ์ติดตั้ง ได้รับระดับมาตรฐานสากล
✅ ทีมงานติดตั้งมืออาชีพ
✅ ให้คำแนะนำตลอดการใช้งาน ไม่ทอดทิ้งลูกค้า
✅ มีบริการ ตรวจสอบ ทำความสะอาดแผง ซ่อมบำรุง

𝗢𝗻𝘃𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱
สอบถามเพิ่มเติม
🌏 https://lin.ee/CkFARkM
☎️ 02-193 5380-5

#𝗢𝗻𝘃𝗮𝗹𝗹𝗮𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 #ONVALLA #onvalla #โซลาร์เชลล์ #SolarCell #Solarcell #โซล่าเซลล์ #แผงโซล่าเซลล์ #โซลาร์เซลล์ #onvallaโซล่าเซลล์ #Solarroof #onvallaเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้า #ติดตั้งโซล่าเซลล์ #ระบบโซล่าเซลล์ #โซล่าเซลล์ #พลังงานสะอาด #ประหยัดไฟ #ค่าไฟแพง #พลังงานแสงอาทิตย์