ชนิดของโครงสร้างและการใช้งานเครนโรงงาน

เครน สามารถแบ่งตามชนิดของโครงสร้างและการใช้งานได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน พื้นที่ และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยทาง บริษัท ออนวัลล่า จำกัด มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์สามารถออกแบบเครนให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า โดยชนิดของเครนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว single girder
 • เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ double girder
 • เครนเหนือศีรษะ แขวนใต้ราง Underhung Overhead Crane
 • เครนสนาม 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว single girder gantry crane
 • เครนสนาม 2 ข้าง แบบคานคู่ double girder ganty crane
 • เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว single girder semi gantry crane
 • เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่ double girder semi gantry crane
 • เครนตั้งเสายื่น แขนหมุน jib craneๆ  
 • เครนติดผนัง แขนหมุน wall jib crane
 • เครนติดผนัง แขนยก
 • เครนรางเดี่ยว monorail crane

           

เครนประเภทนี้เป็นเครนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตามโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่มีน้ำหนักยกไม่มากนัก น้ำหนักยกที่แนะนำอยู่ที่ 0.5 – 20 ตัน ความกว้างใช้งานตั้งแต่ 4 – 40 เมตร ความสูงในการยกขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย สำหรับระบบการควบคุมทิศทางการยกสามารถเลือกได้ทั้ง ระบบ Double Speed ที่มีจังหวะในการเคลื่อนที่ 2 จังหวะ คือ จังหวะเคลื่อนที่ช้า และเร็วในทิศทางเดียวกัน และ ระบบ Inverter คือ ระบบที่ใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการควบคุมทำให้การบังคับทิศทาง เคลื่อนที่ได้อย่างนิ่มนวล ซึ่งการเลือกในระบบการควบคุมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ ของลูกค้า

 

เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ double girder เครนประเภทนี้ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนักที่ต้องการรับน้ำหนักมาก ยกตัวเช่น คลังเก็บสินค้าประเภทเหล็กม้วน โรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ โรงไฟฟ้า เป็นต้น ด้วยน้ำหนักยกที่มาก จึงทำให้ต้องเพิ่มคานในการรับน้ำหนักเป็นแบบคานคู่ น้ำหนักที่เหมาะสมในการยกตั้งแต่ 2 – 500 ตัน ความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 – 50 เมตร ความสูงในการใช้งานขึ้นอยู่กับความจำกัดของหน้างาน ความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละราย โดย บริษัท ออนวัลล่า จำกัดจะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครนให้เหมาะกับการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย คำนวณโครงสร้างการใช้งานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก

ตัวเครนจะวิ่งด้านล่างของทางวิ่งเครน โดยลักษณะคานล้อสำหรับวิ่งยาวจะแขวนกับทางวิ่งเครน โดยสามารถออกแบบสร้างได้ทั้งแบบคานเดี่ยว และแบบคานคู่ เครนลักษณะนี้มีความเหมาะสมใช้กับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งานแบบเต็มพื้นที่ และที่ต้องการใช้งานพื้นที่ความกว้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น อาคารโรงจอดซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่ เป็นต้น

เครนประเภทนี้มีความเหมาะสมติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ซึ่งมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครนสนามขาสูง  2 ข้าง วางบนพื้นโรงงาน และลักษณะเช่นเดียวกับเครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวที่มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่หนักมาก น้ำหนักยกตั้งแต่ 1 -20 ตัน จะมีความกว้างใช้งานที่เหมาะสม ตั้งแต่  6 -40 เมตร  โดยทาง บริษัท ออนวัลล่า จำกัดจะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างของเครนให้เหมาะสมกับการใช้งานและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นหลัก

มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ลักษณะรูปแบบเหมือนกับเครนสนามขาสูง 2 ข้าง แต่เป็นแบบคานคู่ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยกน้ำหนักให้ยกของที่หนักได้มากกว่าแบบคานเดี่ยว ที่มีความกว้างใช้งานตั้งแต่   10 – 50 เมตร  และมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 2 – 500 ตัน

มีความเหมาะสมใช้ในพื้นที่โรงงาน โดยจะติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสา ด้านข้างตัวอาคารโรงงาน  หรือใช้ติดตั้งในร่ม และติดตั้งรางวิ่งที่พื้นด้านล่างของอาคารโรงงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถออกแบบเครนในโรงงานให้เป็น  2 ระดับได้อีกด้วยโดยทั่วไปจะมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6- 40 เมตร  และจะมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 1 – 20 ตัน

มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้งหรือในร่มภายในตัวอาคารโรงงานมีคุณสมบัติทุกประการเช่นเดียวกันกับเครนเหนือศรีษะและเครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว กรณีที่ต้องการออกแบบเป็นแบบคานคู่นั้นเพราะผู้ใช้งานต้องการประสิทธิภาพภาพในการยกวัตถุและสินค้าที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นพื้นที่ในการใช้งานกว้างขึ้น มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ยกน้ำหนักไม่หนักมาก มีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 – 50 เมตร และมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 2 – 500 ตัน

มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่ รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครนแขนยาว 20 เมตร  และจะมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 1 – 20 ตัน แต่ข้อจำกัด คือ องศาการหมุนของแขน ขึ้นอยู่กับกำแพงของหน้างานทางลูกค้า

มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุหรือสิ่งของเฉพาะพื้นที่ รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครน เช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้เสาของอาคารโรงงานเป็นตัวยึดโครงสร้างเพื่อให้แขนหมุนเท่านั้น แต่ข้อจำกัด คือ องศาการหมุนของแขน ขึ้นอยู่กับกำแพงของหน้างานทางลูกค้า

มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนวด้านข้างผนังตัวอาคารโรงงาน  เครนติดผนังยื่นแขนยกนั้น มีชุดขาเครน 3 ขา 6 ล้อ วิ่งอยู่บนราง 2 ชั้น โดยชุดขาเครนทั้งหมดติดตั้งไว้ที่รางวิ่งทั้ง 2ชั้นติดตั้งกับเสาข้างผนังโรงงาน และชุดคานเครนยื่นตัวออกมาอิสระเพื่อยกวัตถุหรือสินค้า ซึ่งการใช้งานยกวัตถุตลอดแนวด้านข้างของตัวอาคาร เช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงด้านเดียว แต่มีความสะดวกมากกว่า

รอกติดตั้งและเคลื่อนที่ตามรางเดี่ยวที่ติดตั้งตามสภาพโครงสร้างของกระบวนการผลิต ตัวรางจะเป็นรางเดี่ยวสามารถออกแบบให้เป็นเส้นตรงหรือคดโค้งตามสภาพพื้นที่การทำงานก็ได้ ตัวรอกสามารถเคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังหรือวิ่งเข้าโค้งก็ได้ ใช้สำหรับงานยกน้ำหนักประมาณ 0.5 ตัน ถึง 20 ตัน ด้วยการออกแบบลักษณะดังนี้ จึงทำงานได้แค่สี่ทิศทางคือ เดินหน้า–ถอยหลัง–เลื่อนขึ้นและลงตามแนวดิ่ง

 

สำหรับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับการใช่งาน ทาง บริษัท ออนวัลล่า จำกัด มีทีมผู้เชียวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

𝗢𝗻𝘃𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱

สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 02-193 5380-5
☎️ 088-874 7380