Warehouse By ONVALLA ผลิตภัณฑ์สำหรับคลังสินค้าของออนวัลล่า

คลังสินค้าถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในระบบโลจิสติกส์อย่างมาก โดยหน้าที่ของคลังสินค้าหรือโกดังเก็บสินค้าหลัก ๆ นั้นจะใช้เพื่อการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นส่วน และสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต หน้าที่ของคลังสินค้ายังรวมถึงการรับสินค้า จัดเก็บสินค้า รวบรวมสินค้า เปลี่ยนถ่ายสินค้า บรรจุสินค้า ส่งสินค้าเข้า-ออก ตลอดจนเป็นจุดรับสินค้าส่งคืน คลังสินค้าบางแห่งยังถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการติดฉลาก ห่อหุ้มสินค้า หรือใช้สำหรับคัดแยกสินค้าก่อนกระจายไปยังภาคส่วนอื่น ๆ คลังสินค้าจึงมีความสำคัญในการช่วยเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมส่งมอบไปยังผู้รับ เช่น ลูกค้า องค์กร บุคคล ภาคส่วน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่าคลังสินค้านั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนด้านการผลิต การจำหน่าย การกระจายสินค้า และการขนส่งอย่างแท้จริง

ONVALLA มีบริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับคลังสินค้าที่มีการออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยมีการจัดการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้าในทุกรูปแบบ ได้แก่ระบบการควบคุมจัดเก็บแบบธรรมดา (Static Racking System & Dynamic Racking System) ระบบจัดเก็บและเรียกคืนอัตโนมัติ (Automatic Storage & Retrieval System) ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท ด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญของผู้ผลิตชั้นนำ กับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับจากยุโรปและเอเซีย

ONVALLA เราจำหน่ายสินค้าในหมวดคลังสินค้าได้แก่

  • สายพานลำเลียงอุตสาหกรรมแบรนด์ Dorner 
  • Heli Forklift
  • Racking system และ Shelving
  • HVLS Fan 
  • PVC

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Line OA > https://lin.ee/CkFARkM