ออลล่า ใส่ใจถึงความปลอดภัยในการทำงาน
การติดตั้งเครนขนาดใหญ่จะต้องคำนึงถึงสภาพพื้นที่ในการทำงาน ก่อนการติดตั้งจะต้องมีการวางแผนการทำงานเพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่น ก่อนการติดตั้งเราตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร และพื้นที่โดยรอบก่อนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
#ABUS
#ABUSCRANE
#ONVALLA