มาตรฐานการฝึกอบรมพนักงาน

             ออนวัลล่า ให้ความสำคัญทุกกระบวนการผลิต พนักงานช่างของเราทุกคนจะต้องผ่านการอบรบ และทำการสอบเพื่อให้ได้รับใบ certificate เป็นการยืนยันว่าพนักงานของเราได้รับรองมาตรฐานการทำงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกกระบวนการผลิต และลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพราะเราใส่ใจทุกชิ้นงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่บริษัทกำหนดทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด