บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ตัวแทนจำหน่าย รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า แบรนด์ ABUS และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมอะไหล่ ซึ่งควบคุม งานการออกแบบ การประกอบ และติดตั้งระบบ โดยทีมงานวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน โรงงานประกอบของเราได้เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด งานเครน เครนมาตรฐาน เครนออกแบบพิเศษ ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม ถึง 500 ตัน ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน DIN ,EN และมาตรฐานสากล สินค้าของเรามุ่งเน้นให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผล (ไม่ให้เกิดการหยุดทำงาน production line) การติดตั้งและส่งมอบตรงต่อเวลา คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด มีบริการหลังการขาย ริการซ่อมบำรุงอะไหล่เครน ปรับแต่ง โอเวอร์ฮอล์ พร้อมรับตรวจสภาพเครน เพื่อให้สามารถทำงานได้มีประสิทภาพสูงสุดและ สามารถปรับปรุง ดีไซน์ใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการ หรือ production ที่ทันสมัยขึ้น โดยมีการรับรองตรวจสอบเครนตามกฏหมายพร้อมออกใบปจ.1 โดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกร พร้อมทั้งมีการจำหน่ายอุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฝึกอบรมผู้ใช้งานเครนอบรมตามกฏหมาย 

ONVALLA มีบริการรับแจ้งซ่อม สำหรับลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการและลูกค้าทั่วไป โดยลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการ สามารถขอรับบริการได้ทันที ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถโทรแจ้งซ่อมได้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าไปตรวจสอบแก้ไขและประเมินราคาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ONVALLA มีการจัดเตรียมอะไหล่รอกและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รองรับการทำงานที่ไม่สามารถหยุดได้ของproduction line ของลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดี สะดวกและรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านงานเปลี่ยนอะไหล่ที่ดีที่สุดจากเรา 

ONVALLA มีการบริการที่เป็นลักษณะงานการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งประกอบด้วย งานตรวจเช็ค(PreventiveMaintenance) PM Crane และงานทดสอบน้ำหนักเครนหรือปั้นจั่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กฎหมาย เรื่องความปลอดภัยของปั้นจั่น โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฯ โดยรายการที่ตรวจสอบจะมีความถูกต้องตามมาตรฐานของกรมฯและผ่านการตรวจสอบและเซ็นรับรองโดยวิศกรที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกรแล้ว 

ONVALLA ให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน ริการซ่อมบำรุงอะไหล่เครน  โดยลูกค้าจะได้รับ ความสะดวกในการบริการ โดยบริษัทฯ จะมีการวางแผนเข้าดำเนินการเพื่อเข้าไปตรวจเช็คเครนให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ 

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติกับเครนหรือปั้นจั่น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานงานกับเครนและผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบการใช้งานในแต่ละวัน ประสิทธิภาพการทำงานที่ปลอดภัยของเครนสำหรับการฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ผู้อบรมได้ทราบถึงวิธีการทำงานที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจก่อให้เกิดการหยุดทำงานโดยไม่จำเป็น การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกับเครนจะสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากการใช้งานเครนอย่างไม่เหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดในด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดสำหรับการใช้งานเครนอย่างถูกวิธี 

 

ลูกค้าสามารถขอใบเสนอราคาได้ที่ : https://onvalla.com/contact-us-th/ 

Onvalla Company Limited
🌏 https://lin.ee/CkFARkM
☎️ 02-193 5380-5
☎️ 088-874 7380