ONVALLA ตัวแทนจำหน่าย รอกและเครน ยี่ห้อ ABUS

ONVALLA ตัวแทนจำหน่าย รอกและเครน ยี่ห้อ ABUS และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมอะไหล่ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ONVALLA เราตัวแทนจำหน่าย รอกและเครนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เช่น เครน รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ยี่ห้อ ABUS และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมอะไหล่ ซึ่งควบคุมงานการออกแบบ การประกอบ และติดตั้งระบบโดยทีมวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงงานประกอบของเรา เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด

รอกและเครน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงในแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนบราบทางวิ่ง บริษัท ออนวัลล่า จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครนไฟฟ้า, รอกสลิงไฟฟ้า, รอกโซ่ไฟฟ้ารวมถึงการดำเนินการติดตั้ง และทดสอบตลอดจนการดูแลหลังการขาย โดยทางบริษัท ออนวัลล่า จำกัด นำเข้าชุดอุปกรณ์รอกคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมนี รอกและเครน ยี่ห้อ ABUS ทั้งนี้ทางบริษัท ออนวัลล่า จำกัด มีประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี เรามีวิศวกรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลือกใช้เครน การติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รอกและเครนที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน จะเห็นได้ว่า รอกและเครนของเรามีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมคอนกรีตอัดแรง อุตสาหรรมปูนซีเมนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

เครน สามารถแบ่งตามชนิดของโครงสร้างและการใช้งานได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน พื้นที่ และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยทางบริษัท ออนวัลล่า จำกัดมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์สามารถออกแบบเครนให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

ทางบริษัท ออนวัลล่า จำกัด ONVALLA ใช้มาตรฐาน DIN ในการออกแบบคานกลาง ซึ่งเป็นมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี ในขั้นตอนการผลิตคานกลาง จะมีการตรวจสอบ QA และ QC รอกและเครน ทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัท ออนวัลล่า จำกัดมี Certificate ISO 9001 / 2015 และ ISO 45001 / 2018 โดยจะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครนให้เหมาะกับการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย คำนวณโครงสร้างการใช้งานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในการใช้งานเครนสูงสุด

สอบถามเพิ่มเติม รอกและเครน
🌏 www.onvalla.com
🌏 https://bit.ly/3bFDaMZ
☎️ 02-193 5380-5

#ONVALLA #onvalla # รอกและเครน #รอกอุตสาหกรรม #เครนอุตสาหกรรม #ABUS #รอกเครนABUS #ตัวแทนจำหน่ายรอกเครน #จำหน่ายรอกเครน