• ก่อนการใช้เครนเหนือศีรษะ หรือ Overhead Crane ควรตรวจสอบเบรก ตะขอยก ลวดสลิง และอุปกรณ์นิรภัยก่อน หากพบความผิดปกติควรรีบแก้ไขก่อนดำเนินการ
  • ควรดำเนินการตามคำสั่งสัญญาณและสัญญาณหยุดฉุกเฉินไม่ว่าใครจะเป็นผู้ให้ก็ตามควรดำเนินการทันที
  • เมื่อปิดเครื่องจ่ายไฟ ควรได้รับการยืนยันว่าไม่มีผู้คนอยู่รอบๆ
  • ในกรณีที่ไฟฟ้าดับกะทันหันระหว่างการทำงาน ควรเปิดเครื่องควบคุม ก่อนเริ่มงานต่อควรตรวจสอบการทำงานของเครนว่าทำงานปกติหรือไม่
  • เมื่อผู้ปฏิบัติงานทำการบำรุงรักษา ควรถอดแหล่งจ่ายไฟหลักออก และควรติดป้ายหรือล็อคไว้ หากพบข้อผิดพลาดที่ยังแก้ไขไม่ได้ ควรแจ้งให้หัวหน้างานทราบ
  • คำสั่งสัญญาณในการใช้เครนเหนือศีรษะ Overhead Crane ควรชัดเจนและเป็นไปตามข้อบังคับ
  • ควรเพิ่มหมอนอิงตรงมุมที่เชือกหรือโซ่พาดผ่าน ในระหว่างการใช้งานเครนเหนือศรีษะ Overhead Crane
  • เมื่อสั่งให้วัตถุหมุน จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุควรได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างคงที่ในกรณีที่เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ตั้งใจ
  • ควรจัดเตรียมการติดต่อกับผู้ควบคุมเครนเหนือศีรษะ Overhead Craneและการใช้อุปกรณ์รองรับก่อนเข้าสู่ใต้โหลดหนักที่แขวนไว้
  • เมื่อมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานก็ควรมีหนึ่งคนเท่านั้นที่มีหน้าที่ออกคำสั่ง

 

𝗢𝗻𝘃𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱

https://lin.ee/CkFARkM
02-193 5380-5
088-874 7380

#ONVALLA#overheadcrane#crane#เครนอุตสาหกรรม#เครนโรงงาน#ซ่อมเครน#อะไหล่เครน#ABUS#ติดตั้งเครน#รอกABUS#รอกสลิง#รอกไฟฟ้า#รอกสลิงไฟฟ้า#รอกโซ่ไฟฟ้า#ซ่อมรอก#ขายรอก#อะไหล่รอก