ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ด้วยระบบการตรวจคุณภาพเครน (FAT) โดยพนักงาน

ที่มีประสบการณ์ ในแต่ละขั้นตอนของการตรวจเช็ค มีการบันทึกข้อมูลที่สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าทุกชิ้นได้ และเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ ผ่านการสอบเทียบแล้วทั้งหมด ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกๆ ขบวนการตรวจสอบมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

#FAT #ONVALLA #ฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพ